Nežádoucí manipulace

vniknuti do prostoru

Máte zvědavého kolegu nebo děti, kteří rádi strkají nos tam, kam nemají? Zkuste Senzoor Move otevřeně umístit na předmět, se kterým nemá být manipulováno jinou osobou.

Potřebujete předejít situaci, kdyby vám někdo nahlížel do obsahu, který k tomu není určený nebo je přímo zakázaný? Např. důvěrné materiály, skříňku s alkoholem, notebook,...

Umístěte pohybové čidlo na předmět, se kterým nemá být manipulováno. Položte ho na složky s důvěrnými dokumenty, připevněte ho na dvířka skříňky s alkoholem, položte ho na notebook,... Otevřeně přiznejte umístění čidla, už to by mělo odradit podobné snahy. A pokud ne, při sebemenším pohybu předmětu, na kterém je Senzoor Move, se o tom dozvíte a můžete přiměřeně reagovat.